Dienstenaanbod van FiscaPlus

Boekhouding

Onze opdracht bestaat uit:

  • het voeren van de boekhouding, het samenstellen van de gedetailleerde interne jaarrekening, het voorbereiden van de jaarvergadering, het samenstellen en neerleggen van de jaarrekening;
  • het vervullen van de fiscaal-administratieve formaliteiten, zoals daar zijn: de BTW-aangiftes, de belastingaangiftes en de daarmee verband houdende administratieve verplichtingen;
  • de behartiging en verdediging waarnemen van de fiscale belangen van de belastingplichtige;
  • permanent advies en omkadering (startersadvies en –begeleiding m.b.t. eenmanszaken en rechtspersonen, begeleiding oprichting rechtspersonen, opmaak financieel plan, opmaak en registratie huurcontracten);
  • het verlenen van bijstand bij aanvragen van diverse aard (bvb. subsidies op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau);
  • bereikbaar zijn: wij zijn telefonisch bereikbaar op alle werkdagen van 8.30u tot 17u op (011) 26.28.60.

Wij werken met u samen en doen dit nauwgezet en vragen u alle informatie tijdig op: in samenspraak met uw dossierbeheerder brengt u uw documenten bij ons binnen of doen wij het nodige dat die stukken opgehaald worden en tijdig bij ons afgeleverd worden. 

Wij oefenen ons de ons toevertrouwde opdracht in alle onafhankelijkheid uit op een gewetensvolle, waardige, eerlijke, trouwe en discrete manier.

We zijn aansprakelijk voor de toepassing van de wettelijke en administratieve reglementen, rechtsleer en rechtspraak die op het moment van de opdracht in voege zijn.

De ons toevertrouwde opdrachten vallen volledig onder het beroepsgeheim.

Vrijblijvend een afspraak plannen?

U wenst een vrijblijvend infogesprek. Geen probleem! Het eerste uur advies wordt gratis gegeven. Maak een afspraak op 011 262860 of via info@fiscaplus.be.