Dienstenaanbod van FiscaPlus

Vennootschappen

Onderhands ...

We onderzoeken voor u welke vennootschapsvorm het meest geschikt is voor uw activiteit. We begeleiden u bij de oprichting van elke vennootschapsvorm. 

Onderhandse akte worden van A tot Z door ons kantoor opgericht: opmaak statuten, uitschrijven voorwerp (doel), uitwerking financieel plan, neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank  of via de e-Griffie, registratie, inschrijving KBO en activering BTW-nummer.

of via notaris ...

Authentieke akten worden door onze tussenkomst opgestart bij een notaris naar keuze of wij kiezen er een voor u. We vragen ontwerpstatuten op en schrijven uw doel uit. Na uw goedkeuring zijn de akte en de statuten gereed om door u ondertekend te worden bij de notaris.

De notaris zorgt voor de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en wij schrijven vervolgens uw activiteiten in in de KBO en activeren het BTW-nummer.